add wishlist show wishlist remove wishlist add compare show compare remove compare preloader

Terms & Conditions

Termeni si conditii,

 1. Definitii

Micro Image   - Compania  Micro Image  , cu sediul în București,

SITE   - Domeniul https://isonic-int.com/ și vânzarea subdomeniilor.

CONȚINUT   sunt urmărirea definiției:  

 • toate informațiile despre site-ul de îngrijire a unui site-pot pot vizita, vizualiza sau accesa în alt mod de utilizare a unui echipamentelor digitale;
 • continuă oricarui e-mail trimis Utilizatorilor sau CLIENTILULUI de microimagini pentru utilizarea imaginii electronice dacă / sau prin orice alt mijloc de comunicare disponibilă;
 • Orice informații pot fi comunicate prin intermediul oricărei mijloace pentru un angajat sau colaborator pentru micro-imagine către UTILIZATOR sau CLIENTUL, se conformează informațiilor de contact, se specifică sau nu există până acum;
 • informații legate de utilizarea, serviciile și / sau tarifele practicate de microimagini în ceea ce privește anumite date;
 • informații legate de utilizarea, servicii și / sau tarifare practică de îngrijire a terțului Micro-imagine pentru contracte de parteneriate, într-o anumită măsură;
 • data poate fi Micro Image sau alte date privilegiate ale zilei.

SERVICIU   - Serviciul de comerț electronic desfășurat exclusiv pe porțiune disponibilă publică pe site-ul SITE-ului, în sensul acordării CLIENTULUI, poate să contracteze produse și / sau să îi poată folosi exclusiv electronice, inclusiv alte modificări de comunicare la distanță.

MEMBRU  - Persoana fizică care are sau obține acces la CONȚINUT, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc.) sau pe baza unui acord de utilizare între Micro Image și acesta și care necesită crearea și utilizarea unui CONT.

CLIENT  - Persoana care are sau obține acces la CONȚINUT și SERVICIU, după crearea CONTULUI DE MEMBRU.

COMANDĂ  - Un document electronic care intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului, intenția sa de a cumpăra Bunuri și Servicii de pe Site.

Pret RRP- Preț recomandat de vânzare cu amănuntul - adică informațiile prezentate pentru unele produse din apropierea prețului de vânzare (din stânga în pagini cu mai multe produse, sub prețul de vânzare din pagina individuală a produsului), cu un font mai mic decât cel cu ajutorul căruia este scris prețul de vânzare și culoarea gri. Pentru produsele care sunt scoase la vânzare la prețul RRP, acesta este afișat doar ca preț de vânzare. Prețul RRP NU este un preț de referință utilizat de Micro Image în spațiile sale și trebuie utilizat doar ca informație / recomandare din partea furnizorului Micro Image. Afișăm aceste informații pentru a fi utilizate în evaluarea comparativă a produsului, iar clientul înțelege că, marcând mai puțin evident, această informație nu este probabil să provoace confuzie și că, la momentul achiziției și în Coșul meu https://isonic-int.com/

DOCUMENT  - Acești Termeni și condiții.

COMUNICĂRI COMERCIALE  - Orice tip de mesaj trimis (cum ar fi: e-mail / SMS / Viber / telefon / mobil push / webpush, etc.) care conține informații generale și tematice, informații despre produse similare sau complementare cu cele pe care le-ați cumpărat / vizualizat. , informații despre oferte sau promoții, informații despre bunuri și servicii adăugate în secțiunea „Contul / coșul meu”, precum și alte comunicări comerciale, cum ar fi cercetarea de piață și / sau sondajele de opinie.

CONTRACT DE LA REMOTE  - Conform definiției cuprinse în OUG 34 din 4 iunie 2014 privind drepturile consumatorilor în contractele încheiate cu profesioniști, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative art. 2 pct. 7, întrucât a transpus Directiva 2011/83 / UE privind drepturile consumatorului: orice contract încheiat între profesionist și consumator în cadrul unui sistem organizat de vânzări la distanță sau prestare de servicii, fără prezența fizică simultană a profesionistului și a consumatorului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau mai multor mijloace de comunicare la distanță, până la includerea contractului;

DATE PERSONALE  - Orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă („subiect de date”); în principiu, reprezintă datele personale: numele și prenumele persoanei, domiciliul, adresa de e-mail, CNP, numărul de telefon, codurile de identificare ale clientului / identificatorul online, datele locației, etc .;

OPERATOR DE DATE PERSONALE  - înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau un alt organism care, singură sau împreună cu alții, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;

CONȚINUTUL  persoanei vizate - înseamnă orice manifestare a liberului arbitru, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele personale care îl privesc să fie prelucrate;

PROCESAREA  - Orice operațiune / set de operațiuni cu privire la date cu caracter personal (cu sau fără utilizarea mijloacelor automatizate), respectiv colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea, diseminarea, diseminarea , aliniere, combinație, restricție, ștergere, distrugere etc. (reprezentând orice fel de operațiune în legătură cu datele cu caracter personal);

NEWSLETTER  - Mijloacele de informare periodică, exclusiv electronice, asupra produselor, serviciilor și / sau promoțiilor efectuate de Micro Image într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Micro Image cu referire la informațiile conținute de acestea.

TRANSACȚIE  - Colectarea sau rambursarea unei sume rezultate din vânzarea unui client / serviciu de către Micro Image către Client, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri aprobate de Micro Image sau prin transfer bancar, indiferent de modalitatea de livrare.

 

 1. General

2.1. Documentul stabilește termenii și condițiile de utilizare a Site-ului / Conținutului / Serviciului de către Membru sau Client, în cazul în care nu are un alt acord de utilizare valabil, încheiat între Micro Image și el. Vă rugăm să citiți cu atenție acest document pentru a preveni consecințele nedorite / neplăcute, ceea ce poate fi apreciat de utilizator / membru / client ca având un impact negativ asupra datelor sale și / sau a informațiilor furnizate Micro Micro.

2.2. Furnizarea de servicii și / sau produse va începe imediat după finalizarea tuturor formalităților de înregistrare necesare. Optând pentru înregistrare, Membru sau Client se angajează să furnizeze corect numele, adresa și alte informații necesare pentru operarea comenzilor plasate. Pentru a corecta sau actualiza aceste informații, accesați meniul „date personale” din aplicația „Contul meu”. 
Accesând contul dvs. și folosind parola personală sunteți responsabil pentru toate acțiunile care decurg din utilizarea acestuia. Micro Image nu poate fi făcut responsabil pentru erorile / incidentele cauzate de neglijența utilizatorului în ceea ce privește securitatea și confidențialitatea contului și a parolei sale.

2.3. Utilizarea, inclusiv, fără a se limita la accesarea, vizitarea și vizualizarea, Conținutul / Serviciul, implică acceptarea de către Membru sau Client a termenilor și condițiilor actuale; Clientul se angajează să monitorizeze permanent termenii și condițiile care pot fi actualizate, modificate și completate. În caz de neînțelegeri, se aplică Termenii și condițiile valabile la momentul comenzii și notificarea scrisă a acesteia de Micro Image.

2.4. Accesul la Serviciu se realizează exclusiv prin accesarea site-ului public disponibil : micro.image.online@gmail.com

2.5. Prin utilizarea Site-ului / Conținutului / Serviciului, Membru sau Client este responsabil pentru toate activitățile care decurg din utilizarea acestuia. De asemenea, este răspunzător pentru orice daune materiale, intelectuale sau electronice sau de orice altă natură cauzată Site-ului, Conținutului, Serviciului Micro Imagine sau oricărui terț cu care Micro Image a încheiat contracte, în conformitate cu legislația română în vigoare.

2.6. În cazul în care Utilizatorul sau Clientul nu este de acord și / sau nu acceptă acest Document cu privire la termenii și condițiile, acesta va trimite un e-mail la micro.image.online@gmail.com specificând motivele și / sau cererile pentru efectuarea modificărilor.

2.6.1. De asemenea, Utilizatorul sau Clientul poate retrage în orice moment acordul exprimat prin acordul renunțării: accesul la Serviciu, alte servicii oferite de Micro Image prin intermediul Site-ului, în acest sens Utilizatorul sau Clientul va trimite un e-mail. la micro.image.online@gmail.com

2.6.2. În situația în care Utilizatorul sau Clientul nu dorește să primească de la compania Micro-Image buletine informative / alerte și / sau comunicări realizate în scopuri de marketing și publicitate / promoționale prin orice canal de comunicare (electronic, telefonic etc.) poate face Solicitare UNSUBSCRIBE disponibilă în orice comunicare prin e-mail sau prin trimiterea unei solicitări scrise la adresa și către persoana responsabilă pentru protecția datelor cu caracter personal micro.image.online@gmail.com

2.6.3. Utilizatorul sau Clientul, în conformitate cu prevederile și normele privind protecția datelor cu caracter personal, are dreptul să solicite ștergerea datelor sale personale prelucrate în scop comercial de Micro-Image în baza contractului convenit de părți. adresa și persoanei responsabile pentru protecția datelor cu caracter personal micro.image.online@gmail.com

2.6.4. Utilizatorul sau Clientul poate în orice moment să își reconsidere decizia de a nu fi de acord și / sau de a nu accepta documentul, exprimându-și ACCEPTAREA pentru document cu privire la termeni și condiții sub forma în care acesta va fi disponibil la momentul respectiv.

2.7. Dacă Clientul a plătit contravaloarea tuturor Contractelor care nu sunt onorate împotriva Micro Image și revocă acordul exprimat în favoarea Documentului în timpul executării unei Comenzi, Micro Image își va anula Comanda fără nicio obligație ulterioară a oricărei părți față de cealaltă sau fără orice parte pentru a putea solicita celelalte daune.

2.8. Acest site este destinat numai membrilor individuali care au vârsta de cel puțin 18 ani, care au finalizat etapele de înregistrare corespunzătoare și care nu au fost suspendate sau eliminate de Micro Image, indiferent de motivul suspendării sau al eliminării. Devenind membru, persoana declară că îndeplinește condițiile de mai sus.

 

 1. Conţinut

3.1. Conținutul, așa cum este definit în preambul, incluzând, dar fără a se limita la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și / sau conținut multimedia prezentate pe site, este proprietatea exclusivă a Micro Image, fiind toate. și-a rezervat drepturile obținute în acest scop direct sau indirect (prin licențe de utilizare și / sau publicare).

3.2. Membrul sau Clientul nu are voie să copieze, să distribuie, să publice, să transfere către terți, să modifice și / sau să modifice, să utilizeze, să facă legătura, să expună, să includă orice conținut în orice alt context decât originalul prevăzut de Micro Image, inclusiv orice conținut în afara site-ului Micro Image, eliminarea semnelor care semnifică dreptul de autor al Micro Image asupra conținutului, precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția materialelor realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, cu excepția consimțământ expres al Micro Image.

3.3. Orice conținut la care Membrul sau Clientul are și / sau obține acces prin orice mijloace este supus Documentului, în cazul în care conținutul nu este însoțit de un acord de utilizator specific și valid încheiat între Micro Image și acesta și fără implicit sau garanție expresă făcută de Micro Image cu referire la conținutul respectiv.

3.4. Membrul sau Clientul poate copia, transfera și / sau utiliza conținutul numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai dacă nu intră în conflict cu dispozițiile prezentului Document.

3.5. Dacă Micro Image acordă Membrului sau Clientului dreptul de a utiliza în formularul descris într-un acord de utilizare separată, un anumit conținut, la care Membrul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai la acel sau la aceia conținuturi definite în acord, numai în timpul existenței sale sau aceste conținuturi pe site sau perioada definită în acord, în conformitate cu condițiile definite, dacă există și nu reprezintă un angajament contractual din partea Micro Image pentru respectivul membru, client sau orice alt terț care are / obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloace și care poate fi sau este vătămat în orice fel ca urmare a acestui conținut, în timpul sau după expirarea contractului de utilizare.

3.6. Niciun conținut transmis către Membru sau Client, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic etc.) sau achiziționat de acesta prin accesare, vizitare și / sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea Micro Image și / sau a angajatului sau colaborator Micro Image care a intermediat transferul de conținut, dacă este cazul, la acel conținut.

3.7. Orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise în mod expres de document sau de acordul de utilizare însoțitor, dacă este cazul, este interzisă.

 

 1. Contact pentru clienți și membri

4.1. Micro Image publică pe site datele de identificare și de contact complete și corecte de către Client sau Membru.

4.2. Folosind formularul de contact sau serviciul prezent pe site, Membru sau Clientul declară și acceptă să fie contactat prin orice mijloace disponibile, inclusiv mijloace electronice, de Micro Image (fără nicio obligație din partea companiei în acest sens) , înțelegând că prin completarea informațiilor referitoare la datele sale de contact, cum ar fi numele, prenumele, adresa de e-mail, nr. telefonic etc., aceste date trebuie prelucrate și evidențiate în baza de date pentru a îmbunătăți relațiile comerciale, respectiv pentru a desfășura activitatea economică și comercială a companiei. Pentru detalii și informații suplimentare legate de prelucrarea și administrarea datelor dvs. personale, vă rugăm să consultați și capitolul / articolul numit Politica de confidențialitate.

4.3. Completarea parțială sau completă a formularului de contact și trimiterea acestuia nu reprezintă în niciun fel un angajament din partea Micro Image de a contacta Membrul sau Clientul.

4.4. Accesarea site-ului, folosirea informațiilor prezentate în cadrul acestuia, vizitarea paginilor sau trimiterea de e-mailuri sau notificări adresate Micro Image se face electronic, telefonic sau orice alt mijloc de comunicare disponibil pentru Membru sau Client și Micro Image, având în vedere - deci consimte la primirea notificărilor de la Micro Image în format electronic și / sau telefonic, inclusiv comunicări prin e-mail, mesaje scurte (SMS) sau prin anunțuri pe site.

4.5. Clientul declară în mod expres că datele de contact furnizate îi aparțin (adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa de livrare) și că pot fi utilizate de Micro Image în comunicările sale cu Clientul.

 

 1. Buletinele informative și alertele

5.1. Când Membrul sau Clientul își creează un Cont pe Site, acceptând Documentul (Termeni și Condiții), acesta are dreptul să își exprime sau nu acordul cu privire la primirea buletinelor informative și / sau alerte de la Micro Image pe cale electronică și / sau telefonic, inclusiv comunicări prin e-mail, mesaje scurte (SMS) sau prin anunțuri pe site.

5.2. Datele preluate de la Membru în scopul trimiterii de buletine informative și / sau alerte, pot și vor fi utilizate de Micro Image în limitele Politicii de confidențialitate.

5.3. Renunțarea la primirea buletinelor informative și / sau alerte de către Membru sau Client poate fi făcută oricând:

5.3.1. Folosind linkul special conceput în orice buletine informative și / sau alerte primite (în partea de jos a e-mailului în secțiunea „  Faceți clic aici  pentru a vă dezabona”), unde această opțiune este posibilă din punct de vedere tehnic;

5.3.2. Modificând acceptarea dvs. de a primi buletine informative și / sau alerte și utilizarea paginilor din zone restricționate, în contul individual al Membru, pe https://isonic-int.com/

5.3.3. Contactând Micro Image la datele de mai sus, după cum se specifică la art. 2.6 și fără nicio obligație ulterioară a unei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată solicita daune celeilalte.

5.4. Retragerea consimțământului la primirea buletinelor informative și / sau alertelor nu implică renunțarea la acceptarea acestui document și produce efecte numai pentru viitor, după comunicarea intenției de retragere.

5.5. Micro Image își rezervă atât dreptul de a selecta persoanele cărora le va trimite buletine informative și / sau alerte, cât și dreptul de a elimina din baza de date orice Membru sau Client care și-a exprimat în prealabil consimțământul pentru a primi newslettere și / sau alerte. , fără niciun angajament ulterior din partea Micro Image sau orice notificare prealabilă a acestora.

5.6. Micro Image nu va include în buletine informative și / sau alerte trimise Membru sau Client niciun alt material publicitar sub formă de conținut care se referă la un terț care nu este partener comercial al Micro Image, la momentul trimiterii de buletine informative și / sau alerte.

 1. Politica de Confidențialitate

Facem toate eforturile pentru a ne asigura că protejăm și respectăm confidențialitatea datelor dvs. personale, punând în aplicare măsurile necesare prevăzute în normele și reglementările în vigoare privind protecția datelor, inclusiv Regulamentul general (UE) 2016/679 privind protecția datelor ("RGPD ").

Acest capitol are rolul de a vă informa despre datele personale pe care le colectăm de la dvs. sau pe care ni le comunicați prin intermediul acestui site, precum și despre modul în care vom prelucra aceste date.

6.1. Conform normelor și reglementărilor în vigoare privind protecția datelor („RGPD”) - datele personale sunt definite ca orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. În principiu, reprezintă datele cu caracter personal, pe care Micro-Image Company le are în vedere și: numele și prenumele persoanei fizice, domiciliul, adresa de e-mail, CNP, numărul de telefon, codurile clientului / atributul contului înregistrat, codul de identificare AWB pentru livrare produs etc.

6.1.1. Datele dvs. personale pe care le colectează și procesează Micro Image sunt: ​​numele și prenumele persoanei, adresa (adresa poștală pentru livrare), adresa de e-mail, numărul de telefon, codurile de identificare ale clientului / identificatorul online, datele de facturare (în cazul finalizării unei comenzi), voce, informații bancare (în cazul efectuării unei restituiri / plată), cont de social media.

Nu colectăm sau prelucrăm date sensibile, definite în Regulamentul general privind protecția datelor (prescurtat RGPD) în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date despre minori cu vârsta sub 18 ani.

6.1.2. Prin urmare, conform „RGPD”, există operatori de date cu caracter personal („Operatori”) - (i) Compania Micro Image SA, o companie românească cu personalitate juridică, cu sediul în București și / sau (ii) Compania Micro-Image Logistic SRL , Companie română cu personalitate juridică, cu sediul în București. Ambele au obligația conform normelor naționale și ale Regulamentului UE 679/2016 (RGPD) de a gestiona în condiții de siguranță și numai în scopurile specificate, datele dvs. personale. Aceste date au fost colectate / procesate / etc.

6.1.3. Compania informează că enumerarea prevăzută la art. 6.1 și următoarele sunt exclusiv exemplificative și că, în raport cu serviciul angajat de client, abonatul colectează numai acele date personale minime necesare îndeplinirii scopurilor / activităților realizate de https://isonic-int.com/

6.2. În procesul de operare a acestui site web, Micro Image Company colectează anumite informații („date cu caracter personal”) cu privire la persoane identificate sau care pot identifica persoane, date furnizate de utilizatorii acestui site, prin exprimarea voluntară a consimțământului, în mod direct (de exemplu, nume, prenume, adresă poștală, adresă de e-mail, număr de telefon) sau indirect (de exemplu, adresa IP, utilizarea UUIDS (identificatori unici furnizați de logările sociale).

6.3. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal furnizate de un „Membru” sau de un „Client Micro-Imagine”, considerate și urmărite de compania Micro Image sunt următoarele:

 • procesarea comenzii și returnării;
 • menținerea relației cu partenerii contractuali în scopuri contabile;
 • optimizarea activității de marketing;
 • rezolvarea cererilor privind îndeplinirea unei comenzi
 • Comunicări de marketing;
 • administrarea contului în platforma Micro-Image;
 • scopuri statistice
 • feedback oferit serviciilor furnizate de Micro Image.

6.4. Compania Micro-Image colectează, prelucreaza și administrează o poveste personală în condiții de reglementare și reglementare „RGPD” pentru urmărirea perioadei de timp: (i) în condiții de prevedere a codului civil în ceea ce privește instituțiile juridice și prescriptive, precum și un contract obligatoriu pentru asumarea prin acceptare termenilor si conditiilor, datele colective personale sunt arhivate / pastrate de Companie pe parcursul a 3 ani de incetarea contractului (pentru situatia livrarilor si neintervenirii solicitarilor de retur); (ii) personalul colectează este arhivat / pastrat de companie pe parcursul a 3 ani și / sau Clientul exprimă datele despre intervențiile ultimului retur aferent contului.

De asemenea, este bine să știm că putem prelucra date cu caracter personal pentru a vă informa despre produse și servicii, oferte promoționale sau pentru a vă abona la newsletter. De regulă, aceste date cu caracter personal vor fi procesate în scopuri de marketing direct doar cu acordul dumneavoastră și prin utilizarea canalelor de comunicare (e-mail, SMS-uri etc.) pe care le-ați indicat în momentul consimțământului. În aceste condiții, este important să știm că vom folosi consimțământul exprimat în scopuri de marketing până la retragerea acestuia, există posibilitatea retragerii în orice moment a acestui tip de consimțământ.

Clientul Micro-Image, prin transmiterea datelor cu caracter personal, declară și acceptă necondiționat că datele sale personale fac parte, pentru a fi arhivate în baza de date a proprietarului, exprimând astfel un acord expres și fără echivoc ca datele sale personale să fie stocate, utilizate și prelucrate în conformitate cu scopurile specificate la punctul 6.3.

6.5. Micro-Image vă informează că prelucrarea reprezintă: orice operațiune / set de operații pe aceste date (cu sau fără utilizarea mijloacelor automatizate), respectiv colectare, înregistrare, organizare, structurare, stocare, adaptare, modificare, extracție, consultare, utilizare , diseminarea, punerea la dispoziție, alinierea, combinarea, restricționarea, ștergerea, distrugerea etc. (aceste operațiuni sunt indicate cu titlu de exemplu în Regulament, noțiunea de prelucrare reprezentând orice fel de operațiune în legătură cu datele cu caracter personal).

6.6. La nivel teritorial, dispozițiile regulamentului se aplică prelucrării efectuate de către un operator sau un mandatar cu sediul în UE, pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor din UE, efectuate de un operator sau un mandatar care nu este stabilit în UE, dacă: bunurile sau serviciile sunt oferite persoanelor din UE sau se monitorizează comportamentul persoanelor din UE.

Compania Micro-Image este un operator de date cu caracter personal în conformitate cu normele și reglementările în vigoare, inclusiv RGPD.

6.7. Compania vă informează că, în legătură cu activitatea / serviciul ales de client, respectiv scopul colectării datelor cu caracter personal, Micro-Image vă poate transmite datele către companii de grup, terți sau autorități, pentru a îndeplini scopurile bazate pe activitățile de procesare. Conform Regulamentului „RGPD”, vă informăm că putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal care vă privesc, la următoarele categorii de destinatari:

 • companii de grup pentru gestionarea comenzilor;
 • parteneri comerciali pentru furnizarea produselor / serviciilor comandate
 • furnizori de servicii de curierat;
 • furnizori de servicii de plată / servicii bancare;
 • furnizori de servicii de contabilitate, pentru păstrarea înregistrărilor contabile prin proxy extern;
 • alte companii cu care putem dezvolta programe comune pentru oferirea bunurilor și serviciilor noastre pe piață;
 • autoritati publice.

Vă asigurăm că vom face toate eforturile pentru ca mandatarul și / sau contractantul terț să ofere garanții suficiente pentru a implementa măsuri tehnice și organizatorice adecvate, astfel încât procedurile să îndeplinească cerințele normelor și reglementărilor legale, inclusiv RGDP și să asigure protecția drepturilor. ale persoanei vizate (client individual / membru Micro-Image).

6.8. Baza pentru care prelucrăm aceste date cu caracter personal și administrăm aceste date colectate poate fi în legătură cu scopul prelucrării datelor dvs. consimțământului, dat la crearea contului online și validarea acestora, prin solicitarea de a deveni client / membru în Micro-Imagine comunitate. În același timp, baza este una legală și / sau contractuală, bazată pe relația contractuală / comercială care a apărut între dvs., clientul și compania / companiile Micro-Image, prin plasarea comenzii și efectuarea plăților pentru produsele comandate , realizând returnări ale produselor neconforme. și / sau refuzat etc., dar și o bază legitimă necesară și indispensabilă dezvoltării activităților comerciale și economice ale companiei Micro-Image, de asemenea, prevăzute de regulament.

6.9. De asemenea, dorim să fiți pe deplin informați și înțelegem să vă prezentăm Principiile stabilite prin Regulamentul UE 679/2016 și Drepturile utilizatorului cu privire la datele cu caracter personal.

6.10. Regulamentul european în domeniul protecției datelor cu caracter personal reglementează o serie de 6 principii care trebuie respectate de operator (compania Micro-Image) la prelucrarea datelor cu caracter personal:

 1. Principiul legalității, echitate (echitate) și transparență. În conformitate cu acest principiu, compania trebuie să se asigure (1) că prelucrarea datelor trebuie efectuată numai în conformitate cu prevederile legale, orice altă prelucrare va fi considerată ilegală, (2) că prelucrează datele numai în modul în care persoana în cauză. - se așteaptă în mod rezonabil (3) că prelucrarea trebuie să fie transparentă, adică operatorul să transmită subiecților clar și deschis modul în care intenționează să utilizeze datele cu caracter personal.
 2. Principiul limitării scopului pentru care sunt colectate datele. Compania noastră respectă acest principiu angajându-se să colecteze / prelucreze date cu caracter personal doar în scopul stabilit și transmis persoanei.
 3. Principiul minimizării datelor prelucrate. Compania noastră respectă acest principiu prin colectarea / prelucrarea numai a datelor necesare minim pentru operațiuni, adoptând norme pentru a se asigura că nu va colecta date inutile în legătură cu operațiunea comercială.
 4. Principiul exactității, datele actuale. Compania noastra va colecta / prelucra de la clientii sai doar date exacte si actuale.
 5. Principiul stocării datelor pentru o perioadă necesară pentru îndeplinirea scopurilor pentru care sunt prelucrate. Compania noastră respectă principiul reglementat de regulamentul european, arhivarea / păstrarea datelor dvs. doar pentru perioada necesară pentru îndeplinirea scopurilor.
 6. Principiul integrității și confidențialității. Compania noastră a implementat toate măsurile de securitate și a stabilit la nivelul departamentelor proprii reguli menite să asigure securitatea împotriva procesării neautorizate și ilegale și împotriva pierderilor accidentale, distrugerii sau daunelor.

6.11. Regulamentul european a declarat că persoanele fizice (clienții / membrii Micro-Image) beneficiază de 8 (opt) drepturi, după cum urmează:

 1. a) Dreptul la informare (art. 13, art. 14). Vă rugăm să rețineți că în partea introductivă a documentului „termeni și condiții”, precum și prin acest capitol, sunt prezentate informații despre: identitatea și datele de contact ale operatorului și ale reprezentantului său; datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor; scopul prelucrării și temeiul legal; destinatari sau categorii de destinatari; informații despre transferul de date către o țară terță; garanții adecvate; perioada de depozitare; drepturile sale; dreptul de a depune o plângere; consecințele posibile ale furnizării de date; existența unui proces automat de luare a deciziilor.
 2. b) Dreptul de acces (art. 15). Dreptul de acces al persoanelor este respectat de către companie și privește următoarele: confirmare cu privire la prelucrarea datelor; acces la datele procesate; Furnizarea unei copii a datelor cu caracter personal, care sunt supuse prelucrării; obținerea de informații suplimentare (contra cost); acces la distanță printr-un sistem care permite vizualizarea datelor de către persoana vizată; verificarea identității persoanei care solicită informații.
 3. c) Dreptul la rectificare (art. 16, art. 19). Dreptul de acces al persoanelor este respectat de către companie și se referă la: rectificarea datelor indexate; completarea datelor
 4. d) Dreptul de anulare (art. 17, art. 19). Compania respectă dreptul de anulare exercitat de persoane fizice numai în condițiile în care acest drept este exercitat în mod motivat / fundamentat:
 1. Motiv: datele nu mai sunt necesare; retragerea consimțământului; opoziție; prelucrare ilegală. De asemenea, prin crearea contului, fiecare membru sau client a fost acordat în conformitate cu Micro Imagine va transmite vânzarea unor parteneri contractuali în legătură cu o obligație legală impusă de către Uniunea Europeană sau rapidă internă; furnizarea serviciilor cu un copil, dacă nu sunt îndeplinite condiții legale;
 2. Dreptul nostru poate fi exercitat și implicit respectând dacă este necesară prelungirea necesară: pentru a permite exprimarea liberă și informarea; respectarea obligațiilor legale; executarea unei sarcini în interesul public; în domeniul sănătății; arhivare; cercetare științifică sau istorică; scopuri statistice; găsirea, exercițiul sau adăugarea în drept în situație.
 1. e) Dreptul la restricție (art. 18, art. 19). Reglementarea conferită acestui drept și poate fi exercitat după cum se pot urmări:
 1. Cazuri: contestarea exactă a informațiilor; prelucrare ilegală; acum nu mai sunt necesare;
 2. Operațiunea poate fi stocată doar pentru a putea trece;
 3. Orice prelucrare a unei restricții automate este necesară acordul persoanelor vizate;
 4. Operațiuni de comunicare a tuturor destinatarilor de rectificare, ștergerea sau restricționarea datelor.
 1. f) Dreptul la portabilitate (art. 20). Conform prevederilor regulilor, Compania respectă părerea unei solicitări de portare a datei, în format unic simplu, poate să citească o citire și să le transmită un alt operator de îngrijire a persoanelor care să poată exercita.
 2. g) Dreptul la opoziție (încetarea activității de prelucrare - art. 21), poate fi exercitat numai în următoarele scopuri: marketing direct; cercetare, științifică, istorică, statistică; îndeplinirea unei sarcini în interesul public, exercitarea autorității publice; interesele legitime ale operatorului sau ale unui terț.
 3. h) Dreptul de a nu fi evaluat prin profilare automată (art. 22) presupune:
 1. Caracterul ilicit al creării de profiluri indiferent de scop: evaluarea capacității și calității muncii angajaților; acordarea punctajelor - puncte;
 2. Excepție: existența consimțământului persoanei.

Este bine să știți că puteți contacta și responsabilul cu protecția datelor la Micro-Image la adresa de e-mail: micro.image.online@gmail.com Vă asigurăm că vom face toate eforturile pentru a răspunde prompt la solicitările dvs. și pentru a vă oferi detaliile de care aveți nevoie!

Vă informăm, de asemenea, că aveți dreptul de a trimite o reclamație autorității de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:

Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212; E-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

poate fi exercitat pentru toate acțiunile de mai sus, în special atunci când datele sunt incomplete sau inexacte; (ii) anonimizarea datelor cu caracter personal, (iii) notificarea către terți cărora le-au fost transmise / dezvăluite datele, cu condiția ca această notificare să nu implice un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi prejudiciat, respectiv pentru (iv) încetarea procesării datelor sale personale în măsura în care acest lucru este posibil în funcție de scopul prelucrării. În calitate de operator, vă informăm că vom opri imediat prelucrarea datelor cu caracter personal în cazul în care scopul pentru care le-am colectat a încetat. cu condiția ca o astfel de notificare să nu implice un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi prejudiciat, respectiv pentru (iv) încetarea procesării datelor sale personale în măsura în care acest lucru este posibil în funcție de scopul prelucrării. În calitate de operator, vă informăm că vom opri imediat prelucrarea datelor cu caracter personal în cazul în care scopul pentru care le-am colectat a încetat. cu condiția ca o astfel de notificare să nu implice un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi prejudiciat, respectiv pentru (iv) încetarea procesării datelor sale personale în măsura în care acest lucru este posibil în funcție de scopul prelucrării. În calitate de operator, vă informăm că vom opri imediat prelucrarea datelor cu caracter personal în cazul în care scopul pentru care le-am colectat a încetat. vă informăm că vom opri imediat prelucrarea datelor cu caracter personal dacă scopul pentru care le-am colectat a încetat. cu condiția ca o astfel de notificare să nu implice un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi prejudiciat, respectiv pentru (iv) încetarea procesării datelor sale personale în măsura în care acest lucru este posibil în funcție de scopul prelucrării. În calitate de operator, vă informăm că vom opri imediat prelucrarea datelor cu caracter personal în cazul în care scopul pentru care le-am colectat a încetat. vă informăm că vom opri imediat prelucrarea datelor cu caracter personal dacă scopul pentru care le-am colectat a încetat. cu condiția ca o astfel de notificare să nu implice un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi prejudiciat, respectiv pentru (iv) încetarea procesării datelor sale personale în măsura în care acest lucru este posibil în funcție de scopul prelucrării. În calitate de operator, vă informăm că vom opri imediat prelucrarea datelor cu caracter personal în cazul în care scopul pentru care le-am colectat a încetat.

 1. Cookie-urile folosesc politica pe https://isonic-int.com/

Un cookie este un fișier mic, un text special, adesea codat, trimis de un server către un browser web și apoi trimis înapoi (nemodificat) de către browser, de fiecare dată când accesează serverul respectiv. Cookie-ul este instalat prin cerere emisă de un server web către un browser (de exemplu, Internet Explorer, Chrome, Mozilla) și este complet „pasiv” (nu conține software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe utilizatorul driverului dur) . Cookie-urile sunt utilizate pentru autentificare, precum și pentru urmărirea comportamentului utilizatorului; Aplicațiile obișnuite păstrează preferințele utilizatorului și implementează sistemul „coșul de cumpărături”. Aceste fișiere permit recunoașterea terminalului utilizatorului și prezentarea conținutului într-un mod relevant, adaptat preferințelor utilizatorului. Cookie-urile oferă utilizatorilor o experiență plăcută de navigare și sprijină Micro Image ' eforturile de a oferi servicii confortabile utilizatorilor, de exemplu: - preferințe de confidențialitate online și istoricul coșurilor de cumpărături. De asemenea, sunt utilizate la pregătirea statisticilor anonime agregate care ajută la înțelegerea modului în care un utilizator beneficiază de https://isonic-int.com/, permițând îmbunătățirea structurii și a conținutului, dar excluzând identificarea personală a utilizatorului.

Micro Image folosește două tipuri de cookie-uri: pe sesiune și fix (fișiere temporare care rămân în terminalul utilizatorului până la sfârșitul sesiunii sau închiderea aplicației / browserului web). Fișierele fixe rămân pe terminalul utilizatorului o perioadă în parametrii Cookie sau până când sunt șterse manual de către utilizator. Cookie-urile utilizate de partenerii operatorului unei pagini web, incluzând fără limitări utilizatorii paginii web, fac obiectul Politicii de confidențialitate respective.

O vizită la https://isonic-int.com/ poate plasa: cookie-uri de performanță a site-ului, cookie-uri de analiză pentru vizitatori, cookie-uri de geotargetting, cookie-uri de înregistrare, cookie-uri de publicitate sau cookie-uri ale furnizorilor de publicitate.

Datele cu caracter personal colectate prin utilizarea cookie-urilor pot fi colectate numai pentru a facilita anumite funcționalități pentru utilizator și sunt criptate într-un mod care face imposibilă accesul persoanelor neautorizate. În general, o aplicație utilizată pentru a accesa pagini web vă permite să salvați în mod implicit cookie-urile pe terminal. Aceste setări pot fi modificate astfel încât administrarea automată a Cookie-urilor să fie blocată de browserul web sau utilizatorul este informat de fiecare dată când cookie-urile sunt trimise la terminalul său. Informații detaliate despre posibilitățile și modalitățile de gestionare a cookie-urilor pot fi găsite în zona de setări a aplicației (browser web). Limitarea utilizării cookie-urilor poate afecta anumite funcționalități ale https://isonic-int.com/. Cookie-urile reprezintă punctul central al funcționării eficiente a Internetului, contribuind la generarea unei experiențe prietenoase de navigare și adaptate preferințelor și intereselor fiecărui utilizator. Declinarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face anumite site-uri imposibil de utilizat. Datorită flexibilității lor și a faptului că cele mai vizitate și cele mai mari site-uri folosesc cookie-uri, acestea sunt aproape inevitabile; dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorilor la cele mai răspândite și utilizate site-uri, inclusiv Youtube, Gmail, Yahoo și altele. Declinarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face anumite site-uri imposibil de utilizat. Datorită flexibilității lor și a faptului că cele mai vizitate și cele mai mari site-uri folosesc cookie-uri, acestea sunt aproape inevitabile; dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorilor la cele mai răspândite și utilizate site-uri, inclusiv Youtube, Gmail, Yahoo și altele. Declinarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face anumite site-uri imposibil de utilizat. Datorită flexibilității lor și a faptului că cele mai vizitate și cele mai mari site-uri folosesc cookie-uri, acestea sunt aproape inevitabile; dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorilor la cele mai răspândite și utilizate site-uri, inclusiv Youtube, Gmail, Yahoo și altele.

Exemple de utilizări importante ale cookie-urilor:

 • Conținut și servicii adaptate preferințelor utilizatorilor - categorii de produse și servicii.
 • Acces adaptat la interesele utilizatorilor - păstrarea parolei.
 • Păstrarea filtrelor de protecție a copilului cu privire la conținutul internet (opțiuni în modul familial, funcții de căutare sigure).
 • Funcții de măsurare, optimizare și analiză - cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un site web, ce tip de conținut este vizualizat și modul în care un utilizator ajunge pe un site web (de exemplu, prin motoarele de căutare, direct de pe alte site-uri web etc.). Site-urile web efectuează aceste analize ale utilizării acestora pentru a îmbunătăți site-urile în beneficiul utilizatorilor.

Probleme de securitate și confidențialitate  - Cookie-urile NU sunt viruși și folosesc formate de text simplu; nu sunt alcătuite din bucăți de cod, deci nu pot fi executate și nici nu pot fi executate automat. În consecință, ele nu pot fi duplicate sau replicate în alte rețele pentru a fi rulate sau replicate. Deoarece nu pot îndeplini aceste funcții, nu pot fi considerate viruși. Deoarece cookie-urile pot fi utilizate în scopuri negative, deoarece stochează informații despre preferințele utilizatorilor și istoricul navigării, atât pe un anumit site, cât și pe mai multe alte site-uri, fiind utilizate ca o formă de Spyware (spionajul activității consumatorului), multe produse Anti-spyware sunt în mod constant marcați cookie-urile care vor fi șterse în timpul procedurilor de ștergere / scanare anti-virus / anti-spyware.

În general, browserele au setări integrate de confidențialitate care oferă niveluri diferite de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate și ștergerea automată după ce utilizatorul a vizitat un anumit site. Deoarece protecția identității este foarte valoroasă și reprezintă dreptul fiecărui utilizator de internet, este recomandabil să știți ce probleme posibile pot crea cookie-urile. Deoarece prin intermediul acestora informațiile sunt transmise în mod constant în ambele direcții între browser și site-ul web, în ​​cazul în care un atacator sau o persoană neautorizată intervine în timpul transmiterii datelor, informațiile conținute în cookie pot fi interceptate. Deși este foarte rar, acest lucru se poate întâmpla dacă browserul se conectează la server folosind o rețea necriptată (de exemplu, o rețea WiFi nesecurizată). Alte atacuri bazate pe cookie-uri implică setări incorecte de cookie-uri pe servere.

 • Personalizați setările browserului pentru cookie-uri pentru a reflecta un nivel confortabil de securitate a cookie-urilor.
 • Setați date de expirare îndelungate pentru stocarea istoricului de navigare și a datelor de acces personale.
 • Luați în considerare setarea browserului pentru a șterge datele de navigare individuale de fiecare dată când închideți browserul. Aceasta este o opțiune pentru a accesa site-urile care plasează cookie-uri și pentru a șterge orice informații de vizită la sfârșitul sesiunii de navigare.
 • Instalați și actualizați constant aplicațiile antispyware.

Multe dintre aplicațiile de detectare și prevenire a programelor spyware includ detectarea atacurilor pe site. Acest lucru împiedică browserul să acceseze site-uri web care ar putea exploata vulnerabilitățile browserului sau să descarce software rău intenționat. Este recomandat să actualizați browserele în mod constant, deoarece multe dintre atacurile bazate pe cookie-uri sunt efectuate prin exploatarea punctelor slabe ale versiunilor mai vechi de browsere. Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a modifica setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc, de obicei, în „opțiuni” sau în meniul „preferințe” al browserului.

 

 1. Plata cu cardul

Dacă Clientul optează pentru plata online prin card cu valoarea comenzilor, contractului și / sau contractelor, autorizarea și remiterea la Decontarea tranzacțiilor de acceptare a cardurilor se face exclusiv prin intermediul companiei PayU SA prin soluția integrată; PayU SA este furnizorul soluției de software Micro Image pentru a facilita comerțul electronic, adică servicii de plată, administrarea plăților și protecția împotriva fraudei.

Sunt acceptate toate tipurile de carduri emise de băncile românești și străine sub siglele VISA și MasterCard, cu condiția ca băncile emitente să le activeze pentru plata online. Plățile efectuate cu carduri de credit sunt, de asemenea, acceptate pentru plățile în rate, așa cum sunt listate pe pagina cu informații despre plată. Alte metode de plată sunt transferul bancar sau plata la livrare.

Micro-Image nu solicită și nu stochează nicio informație cu privire la cardul sau cardurile bancare ale Clientului, acestea fiind procesate direct pe serverele furnizorului de servicii de plată online.

 

 1. Politica de vânzări online

9.1 Accesul la serviciu

9.1.1. Accesul serviciului este permis oricărui Membru care deține sau creează un Cont pe site sau descarcă aplicația mobilă iOS sau Android.

9.1.2. Pentru a avea acces la serviciu, membrul va trebui să accepte prevederile documentului.

9.1.3. Micro Image își rezervă dreptul de a limita accesul clientului la Serviciile și campaniile de marketing (să nu-l includă în campania de promovare și loialitate, să-i permită să comande doar cu plata în avans, etc.), precum și dreptul de a anula comenzi. deja plasate în următoarele cazuri: plasarea și refuzarea a mai mult de două comenzi în sistemul de plată a livrării, mai mult de 2 comenzi anulate ulterior de către Client prin utilizarea butonului „Anulează comanda” sau notificare de la acesta trimisă în scris la adresa de e-mail @isonic-int.com/sau modificarea comenzilor în sensul renunțării la 20 de produse pe lună din comenzile plasate, prin comunicarea scrisă a Clientului la adresa de e-mail contact@isonic-int.com/ utilizarea limbajului părtinitor, încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală, etc, accesul și existența Clientului ” s Contul ar putea dăuna Micro Image în orice fel. Micro Image își rezervă acest drept, cu excepția cazurilor permise la art. 9.3.7 și oricare dintre criteriile de mai sus este îndeplinit mai întâi. Acest drept poate fi exercitat în orice moment și nu este necesară notificarea Clientului în acest sens.

9.1.4. Fiecare membru poate avea un singur cont. Este interzis să partajați un cont între mai mulți membri / clienți.

9.1.5. În cazul în care sunt descoperite accesuri partajate de mai mulți Clienți, Micro Image își rezervă dreptul de a anula sau suspenda accesul Clientului la Conținut sau Serviciu. Dacă există comenzi plasate din conturi suspendate sau anulate, acestea vor fi anulate automat.

9.1.6. Micro Image poate refuza o comandă în urma unei notificări prealabile adresate Clientului, fără obligații între părți și fără ca o parte să poată solicita daune, pentru următoarele situații:

 • Eșec / invalidare a tranzacției online;
 • Neacceptarea de către banca emitentă a cardului / tranzacției Clientului;
 • Furnizarea de date incomplete sau incorecte de către Client;
 • Activitatea Clientului poate provoca pagube site-ului : micro.image.online@gmail.com companiei Micro Image SA și / sau partenerilor săi;
 • Clientul folosește Serviciul într-o manieră incompatibilă cu utilizarea normală și cu bună-credință sau își exercită drepturile pentru a dăuna sau deteriora Micro Image într-o manieră excesivă și nerezonabilă, contrar bunei-credințe;
 • Livrările consecutive au eșuat din vina Clientului;
 • Alte motive justificate (de exemplu, plasarea și renunțarea în mod nejustificat a mai mult de trei comenzi în termen de 30 de zile).

9.2. Produse și servicii

9.2.1. Micro Image poate publica pe site informații despre produse, servicii și / sau promoții practicate de acesta sau de oricare alt terț cu care Micro Image a încheiat contracte sau acorduri de parteneriat, într-o anumită perioadă și în stocul disponibil.

9.2.2. Produsele și / sau serviciile achiziționate prin intermediul serviciului sunt destinate exclusiv utilizării personale a Clientului.

9.2.3. Micro Image poate limita capacitatea de a achiziționa produse sau servicii disponibile pe site la unul sau mai mulți clienți, din motive întemeiate.

9.2.4. Toate tarifele aferente produselor sau serviciilor prezentate pe site sunt exprimate în lei (RON) și includ TVA.

9.2.5. Prețul RRP - „Preț recomandat de vânzare cu amănuntul” înseamnă „Informații recomandate de furnizor” sunt informații de la furnizor pentru comercianți cu privire la vânzarea în magazine, centre comerciale sau orice alte spații comerciale online sau cu prezență fizică. Aceste recomandări sunt pur informative și nu au valoare juridică, nefiind obligatorii de aplicat, nu sunt asimilate și nu sunt incluse în vânzări la un preț redus, așa cum sunt definite de OG 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață . Informațiile RRP nu reprezintă un preț de referință practicat de Micro Image în magazinele sale și produsele nu au fost vândute la acest preț de Micro Image.

9.2.6. Facturarea produselor achiziționate se face exclusiv în lei folosind informațiile furnizate de Client în forma prevăzută. Micro Image nu este responsabil pentru corectitudinea informațiilor furnizate de Client pentru factură sau pentru imposibilitatea deducerii unor cheltuieli din cauza informațiilor incorecte furnizate de acesta. Facturile sunt emise după cum urmează: pentru plățile efectuate înainte de primirea produselor și serviciilor, se emite factura în avans, iar pentru plățile efectuate la primirea produselor, factura finală se emite în momentul expedierii către Client (livrare către curier ). Pentru corecții (anulări, retur) sunt emise facturi de anulare. Toate facturile sunt emise și înregistrate automat și sunt incluse în rapoartele fiscale.

9.2.7. Plata produselor și / sau serviciilor achiziționate prin intermediul serviciului se poate face atât online, cu cardul de debit, plata cu cardul pentru plățile în rate, folosind diferitele carduri menționate, prin transfer bancar și livrare către curier doar în numerar.

9.2.8. În cazul plăților online cu cardul Micro Image, acesta nu este / nu poate fi făcut responsabil pentru alte costuri suplimentare suportate de client, inclusiv, fără a se limita la taxele de conversie valutară aplicate de bancă care emite cardul său, dacă moneda sa emisiunea diferă de RON. Responsabilitatea acestei acțiuni revine exclusiv clientului.

9.2.9. Plata în numerar sau prin sistemul POS (plata direct către agent cu card) este o metodă de întârziere a plății produselor, cu risc pentru retragerea Micro Image a Clientului din Contract. De aceea, această opțiune este disponibilă numai în anumite cazuri și numai pentru anumite produse, iar Micro Image își rezervă toate drepturile de a aplica sau nu această opțiune în funcție de criterii interne. La plasarea comenzii, Clientul este informat și acceptă în mod expres metoda de plată selectată / disponibilă. Dacă Clientul comandă cantități mai mari din același produs (mai mult de 10 produse de același tip), pentru produsele livrate direct de la Producător (în acest caz, vor fi menționate în mod expres în descrierea produsului de pe site) sau produse care se încadrează în anumite criterii de marketing intern (stocuri limitate, produse fragile și voluminoase, produse care necesită o manipulare specială), Micro Image oferă posibilitatea de a plăti exclusiv online prin card. Pentru produsele care nu îndeplinesc criteriile menționate mai sus, Micro Image poate oferi posibilitatea plății prin transfer bancar. Opțiunea de plată în numerar / POS la livrarea către curier este taxată suplimentar.

9.2.10. Plata comenzii în numerar sau POS la livrare (prin curier) este o metodă de plată disponibilă numai în anumite cazuri și numai pentru anumite produse. În cazul în care Clientul are comenzi nedeclarate și neachitate, a căror sumă totală este egală sau mai mare de 5000 RON, Micro Image oferă posibilitatea de a plasa comenzi suplimentare doar cu plata în avans (plata online sau prin transfer bancar). Această posibilitate este activată la plasarea comenzii pe site. Micro Image NU poate fi obligat să ofere opțiunea de plată a comenzii în numerar, la livrare (prin curier) pentru clienții cu istoric dovedit de refuz / anulare a comenzilor sau care, prin activitatea lor, contrare utilizării normale și de bună-credință pot produce în orice modalități de daune aduse site-ului https://isonic-int.com/ companiei Micro Image SA și / sau partenerilor săi.

2.9.11. Informațiile din evenimentele de vânzare utilizate pentru a descrie produsele, caracteristicile și greutatea disponibile pe site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / link-uri către alte site-uri etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Micro Image, acestea fiind fiind pentru prezentare. Micro Image poate retrage o ofertă de produse sau să o modifice în orice moment până la plasarea comenzii, fără a datora daune sau alte penalități potențialului client.

9.2.12. În imaginile produselor și / sau serviciilor, Micro Image își rezervă dreptul de a utiliza alte produse (accesorii etc.) care nu pot fi incluse în costurile produselor respective și implicit nu vor fi livrate la achiziționarea produselor. În acest caz, în descrierea produselor este specificat în mod expres ceea ce este bun de vânzare și este marcat și în imagine.

9.2.13. În cazul în care este puțin probabil ca Micro Image să nu poată onora unele dintre produse, acesta va notifica clientul prin e-mail, oferind una dintre alternative:

 • A. Anularea comenzii sau eliminarea din comandă a produsului care nu mai poate fi livrat;
 • b. Primirea unor puncte de activare pe site în anumite condiții care pot fi utilizate pentru achizițiile produse doar pe https://isonic-int.com/

2.9.14. GREEN STAMP STAMP - valoare exprimată în lei, plătită de Micro Image companiei autorizate să preia operațiunile de colectare, transport și valorificare / reciclare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, conform OUG nr. 1037/2010 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice. Conform legii, taxa de timbru verde este facturată de Micro Image (producător) și trebuie suportată până la urmă de către clientul final (utilizator).

9.2.15. Prin opțiunea „Eu sunt Eco”, toate instrucțiunile, descrierea produsului, documentele legate de produsele comandate, vor apărea în format digital (în contul clientului sau prin e-mail).

9.3. Comanda online

9.3.1. Clientul poate plasa comenzi pentru produsele vândute la un moment dat, exclusiv pe site, ofertele fiind limitate în timp (după perioada indicată, comenzile nu mai pot fi plasate, iar articolele nu mai sunt vizibile pe https://isonic-int.com/ . Prețul afișat pe site în momentul comenzii nu se va modifica, fiind ferm. Comenzile nu mai pot fi plasate pentru o ofertă expirată. Micro-Image poate modifica prețurile, ofertele, cantitățile în orice moment în funcție de criterii interne (locația geografică, disponibilitatea stocului etc.) în conformitate cu comenzile / contractele deja plasate. Micro Image nu poate fi obligat să păstreze un anumit preț, cu excepția comenzilor plasate; clienții potențiali care vizualizează ofertele, dar nu efectuează comenzi, nu pot solicita un preț / ofertă diferit de cel afișat pe site-ul https://isonic-int.com/

9.3.2. Prin finalizarea comenzii, Clientul este de acord că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la momentul plasării comenzii, denumite în acest document și a ordinului emis.

9.3.3. Contractul la distanță este considerat încheiat de Micro Image în România, când comanda plasată de Client este confirmată electronic de Micro Image, în urma primirii tuturor produselor (cantitativ și calitativ) din această comandă de către Micro Image (direct sau de către subcontractanți). Mai mult, înainte de a valida comanda Clientului și înainte de expedierea produselor, Micro Image are dreptul de a contacta Clientul, prin orice mijloace disponibile / agreate de Micro Image (telefonic sau e-mail), pentru a obține confirmarea personală de către Client a acestuia date de identificare și livrare. Clienții sunt de acord că Micro Image nu poate fi obligat să valideze / livreze produse persoanelor care nu au confirmat livrarea și datele de identificare.

9.3.4. Micro Image va încheia unilateral și va anula automat comanda plasată de Client, chiar și fără notificare prealabilă către Client, fără nicio obligație ulterioară a oricărei părți față de cealaltă parte sau fără ca vreo parte să poată solicita daune celeilalte în următoarele cazuri:

 • 9.3.4.1. Neacceptarea de către banca emitentă a cardului Clientului, a tranzacției, în cazul plăților online;
 • 9.3.4.2. Invalidarea tranzacției de către procesorul de carduri aprobat de Micro Image, în cazul plății online;
 • 9.3.4.3. Datele furnizate de Client cu privire la livrare (adresa, datele de contact) de pe site sunt incomplete sau incorecte;
 • 9.3.4.4. Activitatea Clientului pe site poate și / sau poate provoca daune de orice fel din partea Micro Image și / sau a partenerilor săi;
 • 9.3.4.5. Realizarea a mai mult de două livrări consecutive, eșuate;
 • 9.3.4.6. Din alte motive obiective.

9.3.5. În cazul în care Clientul renunță la o comandă cu plata făcută în avans, prin transfer bancar confirmat sau prin soluție de plată cu card online și în care banca emitentă a cardului Clientului a autorizat tranzacția bancară, această sumă va fi rambursată de Micro Image în maximum 14 zile de la data la care Micro Image a luat cunoștință de acest fapt sau poate fi transformată în puncte Micro-Image în condițiile art. 9.2.13 la cererea Clientului.

9.3.5.1 În cazul rezilierii sau, după caz, rezilierii contractului din culpa Micro Image, în cazul în care Clientul a efectuat plata în avans, prin transfer bancar confirmat sau prin soluție de plată cu card online și în care cardul clientului banca emitentă a autorizat tranzacția bancară, această sumă va fi rambursată de Micro Image în maxim 7 zile de la momentul rezilierii contractului.

9.3.6. Dacă unele produse comandate de Client printr-o comandă făcută cu plata făcută în avans (prin transfer bancar confirmat sau soluție de plată cu card online) nu mai sunt disponibile în stoc din motive dincolo de Micro Image, Micro Image va informa clientul despre acest fapt cât mai curând întrucât cunoaște indisponibilitatea și va comanda rambursarea sumelor plătite în avans în maxim 7 zile de la notificarea clientului. În această situație, Micro Image își rezervă dreptul de a oferi, pe lângă sumele datorate, rambursabile în avans și puncte promoționale (gratuite) pentru orice produs comandat și devenit, după confirmarea comenzii și din alte motive dincolo de Micro Image, indisponibil pentru livrare. Utilizarea punctelor se poate face doar pe https://isonic-int.com/ și este condiționat de comportamentul standard al clientului; 1 punct este echivalent cu 1 RON și nu poate fi transferat între conturi sau utilizatori. Orice suspiciune de fraudă în comportamentul Clientului duce la invalidarea punctelor promoționale gratuite.

9.3.7. O comandă plasată poate fi modificată numai în următoarele situații și numai la cererea Clientului:

 • a) Clientul va solicita acest lucru în scris, trimițând un e-mail la contact@isonic-int.com/ menționând clar cererea și numărul de comandă;
 • b) Clientul renunță la un produs și notifică Micro-Image înainte de a trimite comanda;
 • c) Creșterea cantității unui produs deja existent într-o comandă, produs aflat într-o campanie activă în momentul solicitării adăugării comenzii;
 • d) Modificarea adresei de livrare;
 • e) Modificarea metodei de plată;
 • f) Modificarea datelor de facturare. Pentru facturile emise deja, nu se pot face modificări cu privire la persoana juridică / fizică (înlocuirea cu o persoană nouă), doar corecții (ale numelui / numele, datele de contact etc.).

9.3.8. Comenzile nu pot fi modificate, în cazul în care Clientul optează pentru plata online sau prin transfer bancar a valorii lor echivalente.

9.3.9. Dacă un Client își modifică datele personale, folosind formularele disponibile pe site, toate comenzile în curs existente la acel moment păstrează datele definite / acceptate de Client înainte de momentul modificării, luând în considerare, pentru livrare și contact, noile date modificat în consecință.

9.3.10. O comandă plasată poate fi anulată înainte de a o trimite prin intermediul butonului „Anulați comanda” din contul Clientului sau prin solicitarea în scris a Clientului, trimițând un e-mail la contact@isonic-int.com/, menționând clar anularea și numărul comenzii. .

9.3.11. La orice comandă plasată, clientul este obligat să verifice și să accepte cadrul contractual.

9.4. Comanda telefonica

9.4.1. Clientul / Membru nu poate efectua comenzi telefonice. Clientul / Membru nu poate solicita o schimbare a comenzii la telefon.

9.5. Contract și finalizare

9.5.1. Micro Image va emite și va transmite Clientului toate documentele necesare care atestă achiziționarea produselor / serviciilor de către Client în conformitate cu legislația în vigoare.

9.5.2. Micro Image va facilita informațiile Clientului în faza de finalizare a comenzii sale prin trimiterea unui e-mail de informații la adresa indicată de acesta. Factura emisă va include toate mențiunile obligatorii în conformitate cu art. 319 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și poate fi descărcat în format pdf din contul membrilor.

9.5.3. Contractului la care se adaugă documentele care atestă livrarea către Client a coletului de către curier (semnat AWB și decontat) de la Micro Image, devine un Contract onorat.

9.5.4. Contractul este încheiat pe o durată determinată. Acesta va fi considerat încheiat atunci când părțile și-au îndeplinit obligațiile reciproce în termenii și condițiile stabilite prin prezentul document.

9.5.5. Dacă există diferențe între numărul de produse comandate (după cum se poate accesa din „Contul meu”) și conținutul pachetului, Clientul are obligația de a notifica Micro Image în termen de 24 de ore de la primirea coletului prin telefon sau e- Poștă. mail la adresa de micro.image.online@gmail.com cu detaliile aferente (fotografie, explicații etc.).

9.6. Transport

9.6.1. Costurile transportării prin curier a produselor achiziționate de pe site-ul https://isonic-int.com/ de la Micro Image sunt următoarele:

 • a) Pentru livrarea produselor comandate cu o valoare totală sub 250 lei, taxa de livrare are o valoare de 10 RON (inclusiv TVA);
 • b) Pentru livrarea produselor comandate, cu o valoare totală de peste 250 de lei, livrarea este gratuită, fiind complet acceptată de Micro Image. Costul total al comenzii este comunicat Clientului în momentul plasării comenzii, iar Clientul acceptă expres, prin plasarea comenzii, estimările pentru costul de transport, indiferent de datele care au stat la baza determinării acestui cost. În consecință, Clientul nu poate solicita după plasarea comenzii un cost de transport mai mic pe baza propriei cântăriri sau a măsurătorilor pachetului. Micro Image oferă serviciul de livrare către ușa casei / clădirii de la adresa de livrare specificată în momentul plasării comenzii, atât timp cât caracteristicile / caracteristicile locației permit livrarea fără a încalca reglementările legale privind siguranța în muncă.
 • c) Costurile transportării prin curier a produselor achiziționate de la Micro-Image Marketplace Partners pe site-ul https://isonic-int.com/sunt afișate separat în Coșul de cumpărături, produsele fiind livrate separat de produsele achiziționate de la Micro Image SA.
 •  

9.6.2. Termenul de livrare a unei comenzi este comunicat în mod expres la plasarea acesteia și este un interval de zile influențat de: transportul mărfurilor de la furnizorul de mărfuri Micro Image, timpii de procesare în centrul logistic al furnizorului inițial și în depozitul Micro-Image, funcționând zile ale lunii, numărul de produse din comandă și timpii de procesare a fiecărui produs, etc. Timpul total de livrare poate fi amânat de un produs cu o perioadă mai lungă, astfel încât Clientul acceptă faptul că acumulând mai multe produse într-o singură comandă întârzie. livrarea produselor până la cea mai îndepărtată dată.

Livrările se vor face, de regulă, în perioada asumată la plasarea comenzii (variază între 2 zile și 8 săptămâni), iar Clientul poate obține informații cu privire la starea livrării în orice moment. Dacă produsul poate fi livrat peste termenul de mai sus, Micro Image va informa imediat Clientul prin e-mail, oferind două opțiuni: Clientul retrage (în scris) comanda / produsul sau acceptă noul termen de livrare propus. În cazul în care plata a fost efectuată înainte de livrare, sumele plătite vor fi rambursate integral în conformitate cu legea, în termen de maximum 14 zile de la data anulării.

9.6.2.1. Clientul are posibilitatea să aleagă livrarea rapidă a produselor semnalate în special în acest mod. În cazul livrării rapide, produsele din stoc vor fi expediate imediat.

9.6.2.2. Dacă Clientul comandă produse cu livrare standard și produse pentru care a optat pentru livrare rapidă, produsele cu livrare rapidă vor fi livrate imediat în intervalul indicat, separat de produsele cu livrare standard, caz în care vor exista două transporturi separate taxe. Dacă Clientul optează pentru Livrare Standard, produsele vor fi expediate integral, la timpul estimat inițial, iar costurile de livrare vor fi mai mici.

9.6.3. Micro Image poate avea campanii de livrare gratuită pentru perceperea unei taxe de livrare - așa cum sunt definite la 9.6.1. În valoare de 0 (zero) LEI. Livrarea gratuită se aplică livrării de bunuri vândute de Micro Image SA, nu de partenerii Micro-Image Marketplace, cu o valoare totală de peste 250 RON, numai în anumite condiții, inclusiv, dar fără a se limita la:

 • A. Menținerea contractului / comenzii în formula inițială (fără modificări / amânări);
 • b. Modificarea comenzii la inițiativa Micro Image: modificări cu privire la perioada de livrare (în special întârzieri), produse care nu sunt disponibile, alte erori de sistem etc.

9.6.4. Transport MultiColet - Pentru a asigura integritatea produselor mici sau fragile și pentru a reduce perioada de livrare, Micro Image folosește sistemul MultiColet: o comandă este trimisă cu mai multe expedieri separate (în zile separate). Clientul poate verifica numărul de expediere al unei comenzi și starea acesteia în secțiunea Contul meu de pe https://isonic-int.com/. Micro Image nu garantează în niciun fel că o comandă este trimisă într-o singură expediere și nu percepe taxe suplimentare pentru livrare în două expedieri. Metoda de ambalare și livrare este la alegerea gratuită a Micro Image, respectând obligația livrării complete a produselor în perioada asumată.

9.7. Calitate și garanții

9.7.1. Micro Image respectă prevederile de garanție conform legislației românești în vigoare. Detalii clare cu privire la aceste garanții sunt date de fișele de produs și niciun membru nu poate solicita o garanție extinsă, alta decât cea menționată. Garanția se aplică condițiilor normale de utilizare și este valabilă numai pentru produsele cumpărate și plătite de Micro Image Client. Produsele beneficiază de o garanție de conformitate în conformitate cu prevederile Legii 449/2003, deoarece a transpus Directiva 1999/44 / CE privind vânzarea de bunuri de consum și garanții conexe sau dacă în prezentarea produsului este specificată o perioadă de garanție prelungită. , termenul se poate aplica. lung. Responsabilitatea Micro Image, conform prevederilor art. 9-14 din Legea 449/2003, este angajat dacă neconformitatea apare în termen de 2 ani, calculat de la livrarea produsului, pentru produsele cu o durată medie de utilizare de cel puțin 2 ani. Garanția implică rambursarea contravalorii produselor neconforme sau reparația acestora pentru care Clientul notifică în scris comerciantului în termenul legal; Micro Image poate înlocui produsele neconforme sau defecte și poate oferi reparații anumitor categorii de produse (electrice, electrocasnice, gadgeturi, ceasuri) vândute de Micro-Image care beneficiază de o garanție susținută de unitățile de service autorizate ale partenerilor Micro-Image sau producători.

9.7.2. Produsele neconforme devin din nou proprietatea Micro Image în situațiile în care nu pot fi înlocuite sau reparate. Clientul nu are dreptul la compensații sau penalități pentru produsele neconforme, iar prin plasarea comenzii declară că acceptă una dintre opțiunile propuse de Micro Image, acestea fiind: repararea produsului, înlocuirea produsului sau restituirea valorii produsului / produselor. cumpărate în caz de nerespectare, aplicabil după caz.

9.7.3. Condițiile de garanție nu se aplică în următoarele cazuri: produsul a fost modificat, reparat și / sau modificat de personal neautorizat; numărul de serie al produsului, componentelor sau accesoriilor au fost modificate, anulate sau eliminate; produsul are defecte fizice: lovituri, fisuri, cioburi, rugină sau prezintă urme de utilizare în condiții necorespunzătoare: tensiuni de alimentare necorespunzătoare, expunere la mari variații de temperatură și presiune, manipulare necorespunzătoare, penetrare de lichide, metale sau alte substanțe în interiorul echipamentului.

9.7.4. Detalii clare despre caracteristicile fiecărui produs sunt furnizate pe site. Informații despre termenii și condițiile garanției Micro Image și instrucțiuni generale de utilizare a diferitelor tipuri de produse pot fi furnizate Clientului ca document în format digital, disponibil din contul Micro-Image sau solicitat de adresa de e-mail. Dacă aceste informații nu au ajuns la Client, acesta îl poate obține în orice moment prin solicitare telefonică sau prin e-mail la micro.image.online@gmail.com

 

9.8. Renunțarea la contract și returnarea produselor

9.8.1. Cu excepția limitărilor art. 9.9. in ceea ce priveste achizitionarea cu puncte Micro-Image, Clientul Micro Image poate returna produsele achizitionate printr-un Contract si are dreptul de a primi intreaga valoare platita pentru produse, in urmatoarele situatii:

 • 9.8.1.1. Produsele prezintă daune severe care le fac neconforme;
 • 9.8.1.2. Produsele livrate sunt diferite (specificații, cantitate etc.) față de comanda plasată;
 • 9.8.1.3. Produsele au defecte de fabricație;
 • 9.8.1.4. Clientul s-a retras din contract în termen de 30 de zile de la data livrării comenzii. Astfel, Micro Image extinde în avantajul clientului termenul minim de 14 zile prevăzut la art. 9 din OUG 34 din 4 iunie 2014 privind drepturile consumatorilor în contractele încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

9.8.2. Micro Image poate oferi o acoperire pentru taxa de livrare pentru produsele returnate (indiferent de motivul returnării, cu excepția cazurilor de returnare abuzivă), ca procedură de fidelizare, dacă forma menționată la art. 9.8.3 punctul a) este utilizat, iar returnarea este solicitată și procesată de secțiunea Contul meu de pe https://isonic-int.com/. Prin completarea formularului de retur, Clientul are posibilitatea de a selecta produsele simultan din una sau mai multe comenzi returnabile (cele în termen de maximum 30 de zile). Dacă Clientul folosește un alt curier sau alte metode de livrare (poștă, personal), adresa de returnare a produsului este Soseaua Giurgiului nr. 321, clădirea 2, sectorul 4, București (respectiv adresa de depozit a Partenerului X al Micro-Image Marketplace așa cum apare pe factura Produs) și art. 13 alin. 3 și art. 14 din Ordonanța de urgență nr. 34 din 4 iunie, 2014 privind drepturile consumatorilor în contractele încheiate cu profesioniști, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Clientul are obligația de a plăti direct costurile de transport (costurile de transport nu vor fi plătite de Micro Image și plata nu va fi acceptată prin intermediul sistemului de rambursare la destinație). Plata pentru transport nu se face pe adresa de retur a produselor Micro-Image și coletele cu numerar la livrare nu vor fi acceptate pentru valoarea produselor destinate. Clientul are obligația de a plăti direct costurile de transport (costurile de transport nu vor fi plătite de Micro Image și plata nu va fi acceptată prin intermediul sistemului de rambursare la destinație). Plata transportului nu se efectuează pe adresa de retur a produselor Micro-Image și coletele cu numerar la livrare nu vor fi acceptate pentru valoarea produselor destinate. Clientul are obligația de a plăti direct costurile de transport (costurile de transport nu vor fi plătite de Micro Image și plata nu va fi acceptată prin intermediul sistemului de rambursare la destinație). Plata transportului nu se efectuează pe adresa de retur a produselor Micro-Image și coletele cu numerar la livrare nu vor fi acceptate pentru valoarea produselor destinate.

9.8.3. Înainte de expirarea perioadei de retragere, Clientul informează Micro Image despre decizia sa de retragere din contract. În acest scop, Clientul poate alege una dintre următoarele opțiuni:

 • a) Pentru a utiliza formularul de retragere a modelului disponibil pe site-ul Micro Image SA în secțiunea Returnare;
 • b) Să facă orice altă declarație fără echivoc în care își exprimă decizia de retragere din contract.

9.8.4. Clientul care a notificat Micro Image conform art. 9.8.3., Are responsabilitatea de a se asigura că produsele la care a făcut referire au fost returnate sau predate către Micro Image (respectiv către Partenerul X al Micro-Image Marketplace) sau unei persoane autorizate de Micro Image (respectiv de către Partener X al Micro-Image Marketplace) pentru a primi produsele fără întârzieri nejustificate și în termen de cel mult 14 zile de la data la care a comunicat Micro Micro decizia sa de retragere din contract. Termenul este respectat dacă produsele sunt expediate de către Client înainte de expirarea perioadei de 14 zile ambalate corespunzător pentru protecție în timpul transportului. Clientul este responsabil pentru a demonstra că a trimis produsele către Micro Image (respectiv către Partenerul X al Micro-Image Marketplace), prin păstrarea documentului (colecția produsului awb) oferit de compania de curierat, la data returnării returului, până la termenul legal de rambursare a sumei. Prin formularul de retur, Clientul notifică Micro Image cererea de returnare, iar Micro Image ridică produsele menționate în formularul de retur și puse la dispoziție de Client în următoarele zile lucrătoare, fără a depăși cele 14 zile legale.

9.8.5. Clientul Micro Image nu va putea returna produsele achiziționate și / sau nu va solicita alte daune în următoarele situații:

 • 9.8.5.1. Dacă cererea de returnare pentru oricare dintre situațiile prevăzute la art. 9.8.1 are data expedierii notificării intenției de returnare care depășește perioada de 30 de zile prevăzută conform art. 9.8.2, calculat din ziua următoare datei contractului onorat.
 • 9.8.5.2. Dacă un produs este returnat având ca motivație una dintre situațiile prevăzute la art. 9.8.1, iar produsul returnat nu este în aceeași stare în care a fost livrat (cu documentele însoțitoare, cu toate componentele).
 • 9.8.5.3. Dacă produsele au fost realizate în conformitate cu specificațiile prezentate de Client sau personalizate în mod clar.
 • 9.8.5.4. Dacă produsele sigilate au fost comandate și livrate, care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau de igienă și care au fost sigilate de către Client (aceste produse sunt marcate în prezentare ca fiind produse nerambursabile).
  • 9.8.5.4.1. Îmbrăcămintea de baie și lenjeria de corp trebuie să aibă încă sigiliu de igienă;
  • 9.8.5.4.2. Produsele nu trebuie să prezinte daune sau semne de uzură;
  • 9.8.5.4.3. Elementele pot fi testate, dar din motive de igienă sigiliul / autocolantul nu trebuie îndepărtat;
  • 9.8.5.4.4. Lenjeria din silicon (adezivi) nu poate fi returnată dacă ambalajul a fost ambalat;
  • 9.8.5.4.5. Accesoriile pentru bijuterii și păr nu pot fi returnate dacă ambalajul a fost deteriorat;
  • 9.8.5.4.6. În cazul seturilor de lenjerie, pachetul trebuie să fie deschis și seturile incomplete sau articolele separate nu pot fi returnate.
 • 9.8.5.5. Dacă produsele au fost comandate și livrate, care sunt, după livrare, în funcție de natura lor, inseparabil amestecate cu alte elemente.
 • 9.8.5.6. În cazul produselor care se pot deteriora sau expiră rapid.
 • 9.8.5.7. În cazul alimentelor și băuturilor, conform prevederilor art. 3.3.i) din OUG 34/2014.

9.8.6. Membrul / Clientul va fi informat în e-mail cu privire la plasarea comenzii dacă este returnabilă sau nu și dacă există costuri în cazul returnării. Produsele care constituie un set / set trebuie returnate sub forma unui set / set.

9.8.7. În cazul retragerii Clientului din contract, Micro Image îi rambursează toate sumele primite ca plată de la acesta, inclusiv, după caz, costurile de livrare, fără întârziere nejustificată și, în orice caz, cel târziu la 14 zile. de la data la care este informat despre decizia de retragere a Clientului din contract conform art. 9.8.2. și 9.8.3. Returnarea se face folosind aceleași metode de plată ca cele utilizate de Client pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care Clientul a fost de acord cu o altă metodă de plată și cu condiția ca Clientul să nu fie responsabil pentru plata comisioanelor în urma restituirii. .

9.8.8. Clientul Micro Image poate returna produsele achiziționate printr-un Contract și are dreptul să primească parțial valoarea plătită pentru produse dacă se află într-o stare de revânzare diminuată (nu au toate componentele, nu au deficiențe, nu au documentație inițială sau alte cauze care modifică produsul original).

9.8.9. În cazul în care clientul nu ambalează în mod corespunzător pentru protecția / manipularea produselor returnate, curierul indicat în formularul de retur are dreptul să nu preia, pe cheltuiala Micro Image, mărfurile notificate pentru returnare. În cazul în care clientul trimite produse ambalate necorespunzător pentru protecție / manipulare printr-o altă metodă (alt curier, poștă românească, livrare personală etc.) este responsabil pentru orice daune, defecte, deficiențe constatate la primirea returnării. Dispozițiile de mai sus nu se referă la ambalajul original al produselor, ci la orice ambalaj care în conformitate cu standardele de curierat specificate pe pagina de curierat sunt capabile să protejeze produsele în conformitate cu specificațiile lor (material, dimensiuni etc.). Micro Image își rezervă dreptul de a nu accepta produse pentru care au fost efectuate intervenții neautorizate,

9.9. Puncte și Vouchere Live

9.9.1. Micro Image poate acorda puncte drept cheltuieli de marketing deductibile și poate modifica mecanismul unilateral, fără ca Utilizatorii să poată solicita daune pentru neatribuirea sau anularea punctelor https://isonic-int.com/ Un punct este echivalent cu 1 RON și poate fi utilizat pentru achiziționarea de bunuri de la  https://isonic-int.com/

Punctele promoționale sunt primite în următorul mecanism:

9.9.1.1. Puncte din invitațiile prietenilor:

 1. 1. Clientul trimite invitații să se înregistreze pe site ca membru către persoane reale care nu sunt deja și nu au fost membri ai comunității Micro-Image de pe  https://isonic-int.com/.;
 2. 2. Aceste persoane care au primit invitații prin mecanismele puse la dispoziție pe site se înregistrează și devin membri;
 3. 3. După ce devin membri, acești oameni achiziționează produse prin plasarea comenzilor din noul cont creat prin invitație. La expirarea perioadei de reziliere (30 de zile de la livrare) pentru prima comandă plătită de o persoană invitată de Client prin intermediul site-ului  https://isonic-int.com/ , Clientul care a trimis invitația primește puncte în valoare de 20 lei, activabile pe site Micro-imagine .com. Punctele sunt percepute în contul Clientului și pot fi folosite pentru plata produselor la egalitate 1 punct = 1 RON.
 4. 4. Punctele se scad din primul ordin valabil de cel puțin 75 de lei.

9.9.1.2. Puncte oferite pentru loialitate sau alte activități de compensare: Micro Image notifică clientul prin e-mail că a primit punctele legate de unele mecanisme de activare sau drept compensare pentru produsele întârziate sau anulate. Clientul trebuie să urmeze linkul indicat în e-mail și să activeze / încarcă punctele pe site-ul  https://isonic-int.com/. După încărcare, acestea pot fi folosite pentru a plăti mărfurile sau transportul pentru orice comandă plasată în acel cont.

9.9.1.3. Puncte oferite pentru achiziționarea de produse pe https://isonic-int.com/

 • Punctele sunt acordate după achiziționarea de produse de la https://isonic-int.com/
 • Numărul de puncte aferente achiziționării fiecărui produs este afișat pe pagina Produsului pe https://isonic-int.com/, iar acest număr de puncte poate varia de la un produs la altul.
 • Valabilitatea și valoarea punctelor se pot schimba în timpul campaniilor, fără notificări anterioare.
 • Clienții pot folosi puncte pentru a plăti următoarele comenzi.
 • Punctele Micro-Image sunt acordate după ce Clientul plătește Bunurile din Comanda plasată (statutul Comenzii este PLATIT).
 • Clientul poate alege dacă să utilizeze toate punctele acumulate pentru o singură comandă sau să utilizeze doar o parte din puncte.
 • Diferența dintre valoarea Comenzii și valoarea plătită prin Puncte trebuie plătită printr-o altă metodă de plată disponibilă.
 • Punctele sunt valabile 12 luni de la primirea lor (de la activare), apoi în caz de nefolosire expiră automat, fără notificare prealabilă.

În caz de returnare, procedați după cum urmează:

 • Dacă produsul pentru care a fost acordat Punctele este returnat și punctele au fost deja consumate, în contul Clientului vor fi afișate punctele aferente produsului returnat cu - (minus).
 • Dacă un Client folosește punctele pentru a reduce valoarea unei comenzi, dar decide să o returneze integral, punctele vor fi returnate în contul Clientului.
 • Dacă un Client returnează parțial o comandă, punctele utilizate pentru reducere vor fi returnate parțial.
 • Soldul punctelor acumulate poate fi consultat în orice moment de către Client în contul său de către Client pe https://isonic-int.com/

În caz de suspiciune de fraudă cu privire la obținerea și utilizarea punctelor Micro-Image, Micro Image își rezervă dreptul de a anula unilateral orice alocare sau utilizare a punctelor Micro-Image, fără ca Utilizatorul să aibă dreptul de a solicita daune sau valoarea acestor puncte. .

În cazul în care un Client pierde parola de acces în Contul său pe https://isonic-int.com/ și nu poate furniza datele necesare pentru recuperarea sa, Micro-Image nu are nicio responsabilitate cu privire la Punctele acumulate în contul respectiv de către Client.

9.9.2. În cazurile de la art. 7.8.1. aplicabil produselor plătite integral sau parțial cu puncte promoționale gratuite, sumele returnate nu pot fi rambursate în conturile bancare indicate de Client; în caz de returnare, Clientul va primi puncte, 1 punct = 1 RON și le va folosi doar pe https://isonic-int.com/  pentru achizițiile ulterioare.

9.9.3. Vouchere Micro-Image - Micro Image poate acorda vouchere ca valoare cadou, cu o sumă fixă ​​sau cu un procent din valoarea coșului de cumpărături, ca cheltuieli de marketing deductibile, prin Campanii promoționale, ale căror regulamente sunt afișate în timpul campaniilor respective la https://isonic-int.com/. Micro Image poate modifica mecanismul Regulamentelor în mod unilateral, fără ca Utilizatorii să poată solicita daune pentru neatribuirea sau anularea voucherelor https://isonic-int.com/

În cazul returnării produselor pentru care a fost aplicat Voucherul cu suma fixă ​​menționată mai sus în acest articol, valoarea integrală a voucherului este păstrată din valoarea produsului returnat sau a produselor (de exemplu: un voucher de 100 lei aplicat pe Comandă integrală și produs returnat în valoare de 150 lei, Clientului i se va rambursa suma de 50 lei sau un voucher de 100 lei aplicat întregii comenzi și produs returnat în valoare de 80 lei, Clientului nu i se va rambursa niciunul Cantitate).

În cazul returnării produselor pentru care a fost aplicat Voucherul cu suma procentuală din valoarea coșului de cumpărături, menționată mai sus în acest articol, se păstrează valoarea proporțională a voucherului din valoarea produsului returnat (pentru exemplu: pentru un voucher de 25% de 100 lei aplicat la o comandă de 2 produse de 200 lei fiecare și un produs returnat în sumă de 200 lei, Clientului i se va rambursa suma de 150 lei).

 

 1. Carduri cadou

10.1. Oricine dorește să ofere un cadou poate achiziționa un Card Cadou cu valoarea dorită, completând detaliile beneficiarului. Cardul Cadou este trimis Clientului prin e-mail.

10.2. Condiții pentru achiziționarea și utilizarea unui card cadou:

 • Cardul cadou poate fi achiziționat online;
 • Cardul cadou poate fi achiziționat online exclusiv prin card bancar, fără a percepe nicio taxă sau comision de emitere. Valoarea Cardului Cadou este exact suma plătită de Client la achiziție;
 • Valoarea Cardului Cadou este de 100 lei, 200 lei, 500 lei. În funcție de dorința Clientului, valoarea Cardului Cadou poate fi stabilită direct de către Client, care introduce suma dorită între 50 lei (sau echivalent în monedă locală) și 5000 lei;
 • Cardul cadou poate fi utilizat o singură dată (o singură utilizare, nu multiplu), în cadrul valorii sale, numai pentru produsele disponibile pe site-ul  https://isonic-int.com/  și este valabil un an din momentul emiterii și transmiterii către client . După această perioadă, Cardul Cadou expiră automat. Valoarea produselor achiziționate trebuie să fie egală sau mai mare decât valoarea Cardului Cadou. Valoarea cardului cadou este dedusă din valoarea totală a coșului de cumpărături. Dacă valoarea totală a produselor din coșul de cumpărături este mai mică decât valoarea Cardului Cadou, această diferență se pierde, nu este păstrată / salvată / reportată în contul Clientului;
 • Dacă produsul achiziționat cu Cardul Cadou depășește valoarea acestuia din urmă, diferența rămasă de plătit poate fi plătită prin orice metodă de plată furnizată de site-ul https://isonic-int.com/;
 • Mai multe carduri cadou pot fi achiziționate simultan. Acestea vor fi trimise prin e-mail către același Client și în contul său pe https://isonic-int.com/ Puteți utiliza un singur card cadou într-o singură comandă. Cardurile cadou nu pot fi combinate
 • Cardul Cadou va fi livrat în format electronic cât mai curând posibil prin e-mail și în contul Clientului, imediat după procesarea plății;
 • Cardul cadou poate fi personalizat de către client și este emis în format electronic, cu un cod unic și nu poate fi înlocuit în caz de furt sau pierdere;
 • Utilizarea cardului cadou înseamnă acceptarea termenilor și condițiilor aferente acesteia în această secțiune;
 • Cardul cadou poate fi utilizat imediat după emitere;
 • Cardul cadou este transferabil și poate fi folosit de o altă persoană decât cea în numele căreia a fost achiziționată inițial;
 • Cardurile cadou nu pot fi transformate în lei și nu pot fi utilizate în afara site-ului https://isonic-int.com/;
 • În cazul în care există suspiciuni de fraudă cu privire la obținerea și utilizarea cardurilor cadou, Micro Image își rezervă dreptul de a suspenda sau anula unilateral orice utilizare a cardurilor cadou Micro-Image, fără ca utilizatorul (clientul) să aibă dreptul de a solicita daune sau valoarea de aceste Carti. Cadou;

10.3. Politica de returnare

Cardul cadou poate fi returnat în aceleași condiții prevăzute la art. 9.8. din prezentul document Termeni și condiții;

Dacă Clientul sau utilizatorul Cardului Cadou dorește să returneze produsul / produsele achiziționate prin intermediul unui Card Cadou, returnarea se va face în condițiile prevăzute la art. 9.8 din acest document Termeni și condiții. Valoarea echivalentă a produselor returnate achiziționate prin intermediul Cardurilor Cadou este rambursată în contul bancar indicat de Client / utilizator.

 

 1. Termeni și condiții pentru achiziționarea de produse vândute de partenerii Micro-Image Marketplace

 

11.1. Cum să fii partener în platforma Micro-Image Marketplace

Sistemul Micro-Image Marketplace este disponibil pentru toți comercianții care pot oferi produse de vânzare cu amănuntul și care au capacitatea de a procesa comenzile clienților și de a furniza servicii post-vânzare.

 

11.2. Despre Micro-Image Marketplace

Micro-Image Marketplace este sistemul prin care partenerii Micro-Image își afișează propriile produse pe site-ul Micro-Image, împreună cu produsele vândute direct de https://isonic-int.com/ Clienții pot comanda atât produse Micro-Image, cât și produse din oferta oricărui partener Micro-Image în același timp, dar vor fi evidențiate diferit în Coșul de cumpărături.

Toți partenerii care fac parte din sistemul Micro-Image Marketplace au fost verificați și sunt monitorizați constant, astfel încât să putem asigura standardele de calitate cu care sunt obișnuiți clienții https://isonic-int.com/

Produsele afișate pe site-ul Micro-Image care sunt vândute și livrate de PartenerX sunt marcate cu această mențiune. Astfel, Clientul este informat că produsul respectiv este vândut de PartenerX, o companie independentă, acceptată de Micro Image SA în sistemul Micro-Image Marketplace în urma analizei calității serviciilor și produselor pe care le oferă. Când comandați un astfel de produs, vă trimitem comanda către partener și acesta vă va livra împreună cu toate documentele legale. Condițiile comerciale (cu excepția taxelor de livrare), polița și taxele de retur sunt aceleași cu cele care însoțesc produsele vândute direct de https://isonic-int.com/

11.3. Informații de comandă

Pentru a putea comanda produse vândute de Micro-Image și de către partenerii din Micro-Image Marketplace, trebuie să aveți sau să creați un cont de Client. Din contul de clienți puteți urmări cu ușurință locul în care pachetul dvs. conține produse vândute de Micro-Image sau de partenerii Micro-Image Marketplace.

Produsele oferite de partenerii Micro-Image Marketplace pot fi comandate în toate modurile în care sunteți deja obișnuiți: online pe site-ul Micro-Image, telefonic la numerele afișate pe pagina produselor sau în aplicația https://isonic-int.com/

În coșul de cumpărături, puteți avea simultan atât produse vândute și livrate de Micro-Image, cât și de către partenerii de la Micro-Image Marketplace, grupate de partenerul care le vinde. Sub fiecare grup de produse veți găsi toate taxele aferente comenzii.

Punctele Micro-Image sunt, de asemenea, acordate pentru produsele livrate de Micro-Image Market Place Partners, dar pot fi folosite doar pentru achiziționarea de produse vândute de https://isonic-int.com/

Voucherele Micro-Image și Cardurile Cadou nu pot fi utilizate pentru achiziționarea de produse vândute de către Micro-Image Market Place Partners.

 

11.4. Termeni de livrare, stocuri, facturare

La fel ca produsele vândute direct de Micro-Image, produsele vândute de partenerii Micro-Image Marketplace au afișat informații despre stoc în timp real, precum și ora estimată de sosire la destinație pentru fiecare localitate din România, în cazul unei comenzi plasate la ora afișării ofertei. Produsele oferite de partenerii Micro-Image Marketplace sunt livrate doar prin curier rapid.

Alături de produsele comandate, veți primi facturi adecvate. Dacă optați pentru numerar la livrare, veți plăti fiecare factură separat la livrarea produselor, iar plata va fi făcută curierului care efectuează livrarea.

Livrarea produselor achiziționate de la parteneri în Micro-Image Marketplace se face direct de către aceștia, exclusiv prin curier rapid. Livrările nu pot fi efectuate la sediul partenerului sau la depozitul https://isonic-int.com/ Documentele referitoare la produsele achiziționate de la partenerii noștri (factură, certificat de garanție pentru produse durabile etc.) sunt livrate de partener împreună cu produsele comandate.

Dacă comandați produse de la Micro-Image și alți parteneri în același timp, veți primi un pachet separat de la Micro-Image și fiecare partener.

11.5. Garanție în caz de serviciu

Pentru fiecare produs durabil care beneficiază de garanție, veți primi un certificat de garanție cu toate detaliile centrului de service care oferă reparații în perioada de garanție. Garanția produselor achiziționate de la parteneri în Micro-Image Marketplace este asigurată de partenerul care a vândut produsul sau de centrul de service autorizat al producătorului, după caz.

11.6. Produse de retur

Partenerii Micro-Image Marketplace oferă aceeași perioadă de întoarcere prelungită de 30 de zile în condițiile și condițiile https://isonic-int.com/

 1. Fraudă

12.1. Micro Image nu solicită clienților sau utilizatorilor săi prin niciun mijloc de comunicare (e-mail / telefon / SMS / etc.) informații cu privire la date confidențiale, conturi bancare / carduri sau parole personale.

12.2. Clientul / Membru își asumă întreaga responsabilitate pentru divulgarea datelor sale confidențiale către o terță parte.

12.3. Micro Image își declină orice responsabilitate, în cazul în care un Membru / Client este / este prejudiciat sub orice formă de către o terță parte care pretinde a fi / reprezintă interesele Micro Image.

12.4. Clientul sau Membru va informa Micro Image despre astfel de încercări, folosind datele de contact.

12.5. Micro Image nu promovează spamul. Orice membru / client care și-a furnizat explicit adresa de e-mail de pe site poate opta pentru dezactivarea contului de client corespunzător acestei adrese de e-mail.

12.6. Comunicările realizate de Micro Image prin mijloace electronice de comunicare la distanță (adică e-mail) conțin date de identificare complete și conforme ale expeditorului sau link-uri către aceștia, la data transmiterii conținutului.

12.7. Următoarele scopuri vor fi considerate o încercare de fraudare a site-ului / conținutului și / sau a imaginii micro. Micro Image își rezervă dreptul de a iniția acțiuni penale împotriva persoanei sau persoanelor care au încercat sau au atins acest scop (scopuri):

 • 12.7.1. Pentru a accesa datele de orice tip al altui Membru / Client, utilizând un cont sau prin orice altă metodă.
 • 12.7.2. Pentru a modifica sau modifica conținutul Site-ului sau orice corespondență trimisă în orice mod de Micro Image către Membru / Client.
 • 12.7.3. Pentru a afecta performanța serverului / serverelor pe care rulează site-ul.
 • 12.7.4. Pentru a accesa sau a dezvălui oricărei terțe părți care nu deține autoritatea juridică necesară, conținutul trimis prin orice mijloc de Micro Image către Membru / Client atunci când acesta nu este destinatarul legitim al conținutului.

12.8. Urmărirea obținerii de puncte Micro-Image în condițiile art. 9.9. prin utilizarea de conturi false (nume care nu sunt reale, mai mult de un cont per persoană sau prin utilizarea identității unor persoane, dar de către o altă persoană) este considerată tentativă de fraudă și va avea ca efect anularea beneficiilor obținute, blocarea accesului la Micro Site-uri de imagine și raportare către autoritățile relevante.

 

 1. Limitare a răspunderii

13.1.Micro Image nu poate fi făcută responsabilă în niciun fel față de niciun Membru / Client care utilizează Site-ul sau Conținutul, decât în ​​limitele articolelor care constituie Termenii și condițiile.

13.2. Dacă un Membru / Client consideră că Conținutul postat prin orice mijloc de Micro Image încalcă drepturile de autor sau orice alte drepturi, el poate contacta Micro Image pentru detalii, conform datelor de contact la micro.image.online@gmail.com pentru ca Micro Image să poată să ia o decizie în cunoștință de cauză.

13.3. Micro Image nu garantează Membru sau clientul accesul la site sau la serviciu, în absența înregistrării de către acesta, parcurgând etapele de înregistrare pe site și nu conferă dreptul de a descărca sau modifica parțial și / sau complet conținutul, pentru a reproduce integral sau parțial conținutul, pentru a copia sau a exploata orice conținut în orice alt mod sau pentru a transfera oricărui terț orice conținut peste care a avut și / sau a obținut acces, pe baza unui acord de utilizare, fără acordul scris anterior de Micro Image.

13.4. Micro Image nu este responsabil pentru conținutul, calitatea sau natura altor site-uri la care se ajunge prin link-uri de conținut, indiferent de natura acestor legături. Pentru aceste site-uri, responsabilitatea revine în întregime proprietarilor lor.

13.5. Micro Image este exonerat de orice vinovăție în cazul utilizării site-urilor și / sau a conținutului transmis către Membru sau Client, prin orice mijloace (electronice, telefonice etc.), prin site-uri, e-mail sau un angajat al Micro Imagine, atunci când o astfel de utilizare a Conținutului poate sau poate provoca daune de orice fel pentru Membru, Client și / sau orice terță parte implicată în un astfel de transfer de Conținut.

13.6. Micro Image nu oferă garanții directe sau indirecte, cum ar fi:

 • 13.6.1. Serviciul va fi conform cerințelor clientului;
 • 13.6.2. Serviciul va fi neîntrerupt, sigur sau fără erori de orice fel;
 • 13.6.3. Produsele / serviciile obținute gratuit sau contra cost prin intermediul serviciului vor corespunde cerințelor sau așteptărilor clientului.

13.7. În conformitate cu prevederile Termenilor și condițiilor, operatorii, administratorii și / sau proprietarii site-ului nu sunt în niciun fel răspunzători pentru relațiile sau consecințele lor care rezultă din achiziții, oferte speciale, promoții, promoții sau orice alte tipul de relație / conexiune / tranzacție / colaborare / etc., care poate apărea între client sau Membru și oricare dintre cei care se promovează direct sau indirect prin intermediul site-ului.

 

 1. Forță majoră și eveniment fortuit

14.1. Cu excepția cazurilor care nu sunt prevăzute în mod expres altfel, niciuna dintre părțile unui contract încheiat, care este încă în desfășurare, nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea la timp și / sau în mod corespunzător, total sau parțial, a oricăreia dintre obligațiile care le revine în baza contractului, dacă neexecutarea obligației respective a fost cauzată de un eveniment de forță majoră.

14.2. Partea sau reprezentantul legal al părții care invocă evenimentul menționat mai sus este obligată să-l informeze pe celălalt, imediat și complet, despre întâmplarea sa și să ia toate măsurile disponibile pentru a limita consecințele acelui eveniment.

14.3. Partea sau reprezentantul legal al părții care invocă evenimentul menționat mai sus este scutită de această obligație numai dacă evenimentul o împiedică să o ducă la îndeplinire.

14.4. Dacă în termen de 15 zile de la data apariției sale, evenimentul respectiv nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea completă a acestui contract, fără ca vreuna dintre ele să poată solicita celelalte daune.

14.5. Partea care invocă evenimentul de forță majoră trebuie să dovedească imposibilitatea executării obligațiilor în termen de 30 de zile de la data evenimentului, dar în limitele art. 13.3.

14.6. În mod excepțional (fără vina Micro Image) și din cauza unui eveniment fortuit (cum ar fi un accident al transportatorului sau al furnizorului), este posibil ca livrarea produselor să nu fie posibilă. În acest caz, Clientul va putea primi un punct promoțional activabil (la opțiunea Micro Image și de la caz la caz), care poate fi utilizat la nesfârșit pentru achiziționarea de produse pe site-ul  https://isonic-int.com/  așa cum este descris la 7.9.

 

 1. litigiu

15.1. Folosind / vizitând / vizualizând / etc site-urile și / sau orice conținut trimis de Micro Image către Membru / Client prin accesarea și / sau trimiterea prin orice mijloace (electronice, telefonice etc.), el este de acord cel puțin cu prevederile " Termeni si conditii".

15.2. Orice litigiu cu privire la acești Termeni și Condiții care pot apărea între Membru / Client și Micro Image va fi soluționat pe cale amiabilă.

15.3. Orice litigiu, de orice fel, care poate apărea între Membru și Micro Image sau partenerii săi, va fi soluționat pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, conflictul va fi soluționat de instanța competentă, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile.

15.4. Având în vedere dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 524/2013 privind soluționarea online a litigiilor consumatorilor și modificarea Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și Directiva 2009/22 / CE, Micro Image oferă Membru / Client posibilitatea de a opta pentru soluționarea extrajudiciară a eventualelor litigii, prin utilizarea platformei europene online de soluționare a litigiilor (platforma SOL), un instrument digital creat de Comisie Pentru a facilita soluționarea independentă, imparțială, transparentă, eficientă, rapidă și echitabilă, a litigiilor referitoare la obligațiile contractuale care decurg din contractele de vânzare sau furnizare de servicii online între un consumator rezident în Uniune și un comerciant stabilit în Uniune. ODR  .

15.5. Dacă se constată că oricare dintre clauzele de mai sus este nulă sau invalidă, indiferent de cauză, această clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

15.6. Acest document a fost redactat și va fi interpretat în conformitate cu legislația română. Legea aplicabilă - Jurisdicție Prezentul Acord este supus legislației române. Orice litigii între Micro Image SA și Clienți / Cumpărători vor fi soluționate pe cale amiabilă sau, dacă acest lucru nu este posibil, litigiile vor fi soluționate de instanțele române competente din București.

 

 1. Informații despre DEEE

16.1. Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) pot conține substanțe periculoase care au un impact negativ asupra mediului și sănătății umane, dacă nu sunt colectate separat.

Având în vedere prevederile OUG 195/2005 - privind protecția mediului și OUG 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, clienții vor ține cont de următoarele:

 • 16.1.1. CLIENTII au obligația de a nu arunca deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) ca deșeuri municipale nesortate și de a colecta aceste DEEE separat;
 • 16.1.2. Colectarea acestor deșeuri (DEEE) se va face prin intermediul serviciului public de colectare a DEEE, direct de către Asociația Ecotică (conform punctelor 1.3 și 1.4) și prin centrele de colectare organizate de operatori economici autorizați pentru colectarea DEEE. Puteți accesa lista punctelor de colectare: http://www.ecotic.ro/consumatori/puncte-colectare-DEEE
 • 16.1.3. Clienții pot livra DEEE în mod gratuit la punctele de colectare specificate în momentul achiziționării unui produs nou din aceeași categorie; astfel, Micro Image aplică politica de colectare a DEEE într-un sistem de colectare a echipamentelor unu la unu, în conformitate cu legislația în vigoare, dacă echipamentul livrat este echivalent și îndeplinește aceleași funcții ca echipamentul nou furnizat; Clienții Micro Image pot livra DEEE echivalente prin comunicarea acestei opțiuni Micro Image la momentul comenzii sau la primire;
 • 16.1.4. Micro Image asigură colectarea, în timpul orelor de lucru, de la utilizatorii finali, gratuit, fără obligația lor de a cumpăra EEE de tip echivalent, de DEEE foarte mici în cadrul punctului de lucru Micro Image de la adresa: Soseaua Giurgiului nr. 321, sector 4, București.

16.2. Simbolul care indică faptul că echipamentele electrice și electronice sunt supuse unei colectări separate și că au fost introduse pe piață după 31.12.2006 reprezintă o coșul cu rotile cu cruce și o bară neagră în partea de jos, ca în imaginea de mai jos. .

16.3. Această pictogramă indică faptul că DEEE nu trebuie amestecată cu deșeurile menajere și că ar trebui colectată separat.

16.4. Număr de înregistrare în Registrul de introducere pe piață a echipamentelor electrice și electronice: RO-2018-06-EEE-2231-II

16.5. Număr de înregistrare în Registrul producătorilor de acumulatori și baterii: RO-2015-04-B & A-0717

 

 1. Dispoziții finale

17.1. Micro Image își rezervă dreptul de a efectua orice modificări la aceste dispoziții, precum și orice modificări ale site-ului / structurii / serviciului acestuia, precum și orice conținut fără notificare prealabilă către Membru sau Client.

17.2. În conformitate cu prevederile Termenilor și condițiilor, Micro Image nu poate fi făcută responsabilă pentru erorile de pe site din orice motiv, inclusiv din cauza modificărilor, setărilor etc., care nu sunt făcute de administratorul site-ului.

17.3. Micro Image își rezervă dreptul de a insera bannere publicitare de orice natură și / sau link-uri pe orice pagină a site-ului, în conformitate cu legislația în vigoare.

 

 1. Contact și alte informații

18.1. Dacă aveți întrebări sau sugestii cu privire la Micro Image, vă rugăm să ne contactați la 03-171-04220 și 03-171-04221, de luni până vineri, orele 09: 00-18: 00 sau prin e-mail pentru a https://isonic-int.com/

18.2.  Orice comentarii, întrebări, feedback, idei, sugestii sau modificări sau informații despre informații despre site-ul  https://isonic-int.com/  , funcționalitate sau comerțul său poate rămâne în proprietatea SC Micro Image SA.

Prelucrare după caracter personal: Micro Image SA.  Acesta este înregistrat în registrul de evidență a procesării după caracter personal sub numărul 22845.

18.3.  Persoana responsabilă cu protecția datelor cu caracter personal poate fi contactată adresa de e-mail dedicată: dpo@isonic-int.com/